Fokus Labe

Organizace

Fokus Labe (www.fokuslabe.cz) podporuje lidi s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti. Jejím posláním je prosazovat myšlenku neústavní, komunitní péče o klienty s psychiatrickou diagnózou - duševním onemocněním (schizofrenie, bipolární afektivní porucha ...), rozvíjet různé formy psychosociální a pracovní rehabilitace a přispívat tak ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním.

Organizace byla založena již v r. 1992 a mezi její současné služby patří nejen služby sociální (sociální rehabilitace, sociálně-aktivizační služby, sociálně-terapeutické dílny, sociální poradenství, chráněné bydlení), ale i služby v oblasti zaměstnávání (pracovně rehabilitační programy, chráněné dílny, podpora sociální firmy).

Rehabilitace

Fokus Labe pracuje podle principu psychosociální rehabilitace, která je založena na postupné úzdravě (recovery) klienta/pacienta s duševním onemocněním, a to jeho zapojováním do různých aktivit ve významných oblastech (doménách) jeho života, např. v oblasti práce, sociálních vztahů, bydlení apod.

Psychosociální rehabilitace je vlastně souhrnem sociálních (např. volnočasové aktivity, bazální dílna), pracovních (např. chráněné zaměstnání, sociální firma) a psychologických (např. podpůrná terapie) aktivit vedoucích k postupnému zlepšování původních příznaků duševního onemocnění a jiných důsledků nemoci, které často vedou až k sociálnímu vyloučení (exkluzi), izolaci nemocného.

Co provozuje

Fokus Labe provozuje rovněž:

  • Kavárnu Fokus kafe v Ústí nad Labem a Teplicích
  • Prodejnu salátů, moučníků a pečiva "La Buž"
  • Literární kavárnu
  • Catering
  • Chráněnou dílnu Čtverec
  • ad.