Centrum komunitní práce

Organizace

Centrum komunitní práce (www.ckpul.cz) Ústí nad Labem je nevládní nezisková organizace, která během deseti let své existence zaměřuje pozornost zejména na rozvoj lidských zdrojů, integraci sociálně znevýhodněných skupin, všestrannou podporu neziskového sektoru a podporu místního a regionálního rozvoje.

Posláním Centra komunitní práce je rozvíjet neziskový sektor a posilovat jeho konkurenceschopnost na evropském sociálním trhu.

K inovativním tématům společnosti patří zejména téma komunitního plánování. Centrum komunitní práce Ústí nad Labem stálo u zrodu této metody v České republice, rovněž u tématu sociální ekonomiky, řízení kvality sociálních služeb, regionálních informačních systémů, projektového řízení a dotačního managementu.

Ve všech těchto programových oblastech disponuje poradenskými a vzdělávacími programy.

Činnost

Za 10 let existence odrealizovala tato organizace:

  • 75 projektů
  • zpracovala 166 projektových žádostí
  • ve spolupráci s neziskovým sektorem získala 165 mil. Kč určených na rozvoj regionu
  • podílela se na vývoji a realizaci tří komunitních plánů města Ústí nad Labem
  • poskytla poradenství pro komunitní plánování ve 45 městech, obcích nebo regionech v ČR
  • vyvinula 36 vzdělávacích modulů
  • proškolila 6500 osob
  • ad.


Od roku 2007 je držitelem Certifikátu ČSN ISO 9001:2001.