Údržba veřejných prostranství

Údržba veřejných prostranství

  • údržba zeleně
  • úklidy
  • rizikové kácení stromů
  • prořezy stromů a keřů
  • zimní údržba - úklid sněhu (malá mechanizace, ruční úklid)
  • správa a údržba veřejných ploch (hřiště-oprava plotů apod.)
  • údržba koryt menších vodních toků
  • revitalizace veřejných míst
výsadba vánoční jedle 3::pro ÚMO Neštěmice
výsadba vánoční jedle 3
výsadba vánoční jedle 2::pro ÚMO Neštěmice
výsadba vánoční jedle 2
výsadba vánoční jedle::pro ÚMO Neštěmice
výsadba vánoční jedle
arboristika, Maxov::Populus x canadensis, zdravotní řez, Maxov 2010
arboristika, Maxov
údržba veřejné zelen::seč-Stiga Estate Royal
údržba veřejné zelen
zimní údržba::zimní údržba - malá mechanizace
zimní údržba
zimní údržba::zimní údržba - ul. Na Schodech, Ústí n. L., 2010
zimní údržba
údržba-Společenství::Kamenná ul. - Ústí n. L. 2010
údržba-Společenství
údržba-Společenství::Kamenná ul. - Ústí n. L. 2010
údržba-Společenství
Žižkova ul. - ÚL::odstranění náletových dřevin, Žižkova ul./Ústí n. L. 2009
Žižkova ul. - ÚL
obnova výsadby Tesco::obnova výsadby, Acer Elsrijk, Tesco - Ústí n. L. 2010
obnova výsadby Tesco