O nás

Založení firmy

CF sociální firma, s. r. o. byla založena v červnu r. 2009, a to dvěma zakladateli z řad významných občanských sdružení (spolků) působících ve sféře sociálních a komunitních služeb v ústeckém regionu (Fokus Labe: www.fokuslabe.cz , Centrum komunitní práce: www.ckpul.cz ).

Založena byla proto, aby lidé zejména se zdravotním znevýhodněním dostali šanci mít své místo, na zaměstnání v normální běžné firmě, která se snaží podnikat, a tedy i vytvářet zisk. Ve firmě, která se snaží obstát v přirozeném konkurenčním prostředí. Výzev pro založení sociální firmy bylo ale mnohem více. Byl tu nový trend tzv. sociální ekonomiky, který se postupně rozvíjí i u nás v České republice. Byla tu motivace dát lidem další šanci v jejich uplatnění (pro část z nich to znamenalo opustit původní chráněné dílny) a zároveň velká výzva posunout některé pracovní činnosti (zejména v oblasti údržby zeleně) dále, smysluplně je rozvinout a postupně se dostat na úroveň běžných firem.

Založení CF sociální firmy bylo podpořeno i projektem "CF_sociální firma" - z programu OPLZZ (Evropské unie).

 

extenzivní trvalkový záhon::záhon v ul. Neštěmická (Ústí n. L.)
extenzivní trvalkový záhon
stanice Eurowag::stanice Eurowag - výsadba a zhotovení mlatové cesty
stanice Eurowag
příprava výsadby ::výsadba pro SV Hoření/Ústí n. L.
příprava výsadby
zahradnické práce::výsadba-Kamenná ul.
zahradnické práce