Lidé/Zaměstnanci

Lidé jako podstata firmy

Aby mohla sociální firma dobře a dlouhodobě fungovat, musí být zároveň založena i na principech vzájemné důvěry mezi jejími zaměstnanci, na dobrých vztazích mezi vedením firmy a dalšími pracovníky, na otevřenosti k řešení problémů, tranparentnosti.

Smyslem sociální firmy je vedle jejích hlavních eokonomických a sociálních cílů také to, aby zde měl každý pracovník zaručena svá práva a byl motivován k podílení se na jejích dalších aktivitách.

Jako každá firma je především o lidech - i s jejich zájmy, odlišnostmi, postiženími ...

Vedení firmy

 • Bc. Martin Lán, DiS. - jednatel

  - nar. 1. 7. 1976
  - absolvent FSE-UJEP Ústí nad Labem
  - vystudoval zahradní a krajinnou tvorbu na České zahradnické akademii Mělník (VOŠ)
  - působí v sociální oblasti, v oblasti údržby zeleně, zakládání zahrad a arboristice
  - je ředitelem Zeleného Fokusu (pracovní divize Fokusu Labe: oblast zahradnických služeb a textilní výroby)
  odborné kurzy (např.):
  - Stromolezecký kurz A (Schola arboricultura, s. r. o.)
  - Výsadba stromů / Řez stromů a keřů (Schola arboricultura, s. r. o.)
  - Posuzování provozní bezpečnosti stromů (ICV, Mendelova univerzita)
  - Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

 • Michal Polesný - jednatel


Současní zaměstnanci firmy

 • Jan Hemr - vedoucí


 • František Chiovetto
 • Růžena Stejskalová
 • Lubomír Bártek
 • Robert Peckhart
 • Csaba Kardoš
 • Ondřej Balog