Sociální podnik

CF sociální firma s. r. o.

byla založena jako běžný podnikatelský subjekt, ve kterém jsou však zapojeni lidé se znevýhodněním (zdravotně postižení ad.). CF sociální firma veřejně deklaruje svůj závazek poskytovat těmto lidem důstojné zaměstnání, své zisky přerozdělovat ve prospěch obecně prospěšných cílů (podpora služeb sociálního charakteru).

Její cíle nejsou jen ekonomické, ale i sociální (podpora služeb sociálního charakteru, společenská odpovědnost) a environmentální (ekologicky šetrné chování). Sociální firma se rovněž snaží o lokální prospěšnost a podporu místní komunity, i místních dodavatelů.

Hlásí se k:

  • naplňování základních principů sociální ekonomiky rozvíjejících se v České republice
  • chartě sociální ekonomiky (Déclaration finale, 2002. CEP-CMAF)
  • standardům sociální firmy (Fokus Praha)

Je postavena mj. na dobrovolném a otevřeném členství, demokratickém řízení a maximálním zapojení všech pracovníků, na principech solidarity a zodpovědnosti.

Sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

(TESSEA, 2010)

vzdělávání ::vzdělávání pracovníků sociální firmy - Schola arboricultura
vzdělávání
vzdělávání ::vzdělávání zaměstnanců sociální firmy (Výsadba stromů, řez stromů a keřů) - Schola arboricultura
vzdělávání
vzdělávání ::vzdělávání zaměstnanců - Ing. P. Wágner (v akci)
vzdělávání